Sähköiset ilmoitukset työ- ja työmatkatapaturmista, uhka/vaaratilanteista sekä veritapaturmista tehdään HaiPro-järjestelmän työturvallisuusosioon.

Ohje työntekijälle tapaturman sattuessa työssä:

 1. Ilmoita tapaturmasta heti esimiehellesi
 2. Täytä tapaturmailmoitus HaiPro-järjestelmässä
 3. Ota mukaan esimieheltäsi saamasi vakuutustodistus ja hakeudu hoitoon. Vakuutustodistuksen avulla hoitolaitos tunnistaa sinut vakuutusyhtiö Pohjolan asiakkaaksi ja saat hoidon maksutta.
 4. Suora numero Pohjolan korvauspalvelun puhelinrinkiin on  030 105 503, ​​​​​​​sähköpostiosoite: tyotapaturmakorvaukset@pohjola.fi
 5. Muista mainita hoitolaitoksessa, että kyseessä on työssä sattunut tapaturma.
 6. VastaaPohjolan tekemiin tiedusteluihin heti. Näin nopeutat korvausasiasi etenemistä.

Työ- ja työmatkatapaturmailmoitusta tehdessäsi HaiPro-järjestelmään on tärkeää, että täytät sen heti tapaturman satuttua ja mahdollisimman huolellisesti. Muista lisätä tapahtumaselostukseen:

 • MITÄ on tapahtunut
 • KENELLE on tapahtunut
 • MISSÄ on tapahtunut
 • MITEN on tapahtunut
 • Mitkä ovat olleet tapahtuman jälkioireet/vammat/seuraukset

Työturvallisuusilmoitus etenee vakuutusyhtiöön vasta, kun esimies on käsitellyt ilmoituksen.

Ohje esimiehelle, kun työntekijä ilmoittaa sinulle työtapaturmasta:

 1. Käsittele sähköinen työtapaturmailmoitus HaiPro-järjestelmässä heti tapaturman satuttua, kuitenkin viimeistään 10 arkipäivän kuluessa.
 2. Täydennä kohta taustatietoja vakuutusyhtiötä tapaturmailmoitusta varten: aiheuttiko vamma sairaanhoidon tarvetta. Kun vastaat tähän kohtaan kyllä, niin järjestelmään aukenee täytettävä taustatietolomake.
 3. Lähetä lyhyt tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön ja tulosta työntekijälle mukaan 1 – 2 kappaletta vakuutustodistuksia. Näin hoitolaitos tunnistaa työntekijän vakuutusyhtiön asiakkaaksi ja hän saa hoidon maksutta.
 4. Kehota työntekijää vastaamaan vakuutusyhtiön tiedusteluihin mahdollisimman nopeasti.
 5. Jos työntekijä on hakeutunut hoitoon ilman vakuutustodistusta, toimita vakuutustodistus hoitolaitokselle mahdollisimman pian.

Ilmoituksen  työ- ja työmatkatapaturmasta HaiPro-järjestelmään tekee ensisijaisesti työntekijä itse, mutta hänen ollessa estyneenä ilmoituksen tekee esimies. Tapahtuneet tilanteet on tärkeää käydä esimiehen toimesta läpi palavereissa ja henkilökohtaisesti osallisten kesken.

HaiPro-järjestelmän tuki

HaiPro-järjestelmään liittyvissä asioissa neuvoo: haiprotuki@awanic.fi, puh. 010 219 5700.

Vakavat työtapaturmat

Vakavaksi työtapaturmaksi (koskee myös veritapaturmia) katsotaan vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttanut työtapaturma. Vakavat työtapaturmat ilmoitetaan aina työhyvinvointipäällikkö Marita Simolalle puh. 044 440 6688. Vakavista turvallisuushavainnoista sekä vakavista uhka/väkivaltatilanteista tulee ilmoittaa aina myös turvallisuuspäällikölle.

Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta ilmoittaminen

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava poliisille ja aluehallintovirastolle (AVI) työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitetusta työtapaturmasta, joka on aiheuttanut kuoleman tai vaikean vamman. Vaikealaatuisiksi vammoiksi katsotaan esimerkiksi leikkaushoitoa vaativat tai vaikeat murtumat, vaikea sijoiltaan meno, ruumiinjäsenen tai sen osan menetys, vaikea sisäelinten vamma, aivovamma, laaja ihovaurio tai muu pysyvä vaikea terveys haitta. Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle heti, jotta työsuojelutarkastaja pääsee aloittamaan tapaturmatutkinnan mahdollisimman pian. Olosuhteita tapaturmapaikalla ei saa muuttaa ennen tapaturmatarkastusta. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, miksi tapaturma tapahtui, ja ovatko olosuhteet työpaikalla olleet lain määräämällä tasolla.

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

Terävien instrumenttien aiheuttama pisto- ja viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Terävän instrumentin aiheuttama pisto tai viilto ei itsessään ole seurauksiltaan vakava. Tilanne muuttuu, jos työntekijä altistuu tapaturmassa verelle tai muulle tartuntavaaralliselle aineelle. Riskialttiimpia aloja ovat: leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden ja suonensisäisten nesteiden anto (infuusio), verinäytteidenotto, instrumenttien jälkikäsittely ja huolto sekä jätteiden käsittely.

317/2013 Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Pisto ja viiltotapaturmasta voi seurata vakava, parantumaton sairaus. Työntekijä altistuu tartuntavaaralle, kun saastunutta verta tai muita kehon eritteitä tai nesteitä joutuu rikkinäiselle iholle/ limakalvolle. Terveydenhuollon työtekijöitä uhkaa yli 20 veriperäistä sairautta, joista vakavimpia ovat hepatiitit.

​Vakavasta tapaturmasta ilmoittaminen työsuojeluviranomaiselle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelupäivystys

arkisin kello 8 – 16.15, puh. 0295 016 000

Työsuojelutarkastajan tekemän tapaturmatarkastuksen tärkein tavoite on vastaavien tapaturmien ehkäisy.