Taustaa

Työn imua hankkeen ratkaisukeskeinen työskentelytapa perustuu Työuran uurtaja ryhmämenetelmään, joka on henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteinen työkalu työntekijöiden ja esimiesten uran hallintaan ja osaamisen kehittämiseen sekä henkisen hyvinvoinnin tueksi. Työn imussa annetaan työkaluja vastaisuuden varalle, kun vastoinkäymisiä alkaa elämässä tulla vastaan. Vastoinkäymisten varalle on hyvä olla selviytymistyökaluja valmiina.

Valmennukset järjestetään Työterveys Wellamo Oy Salpausselän toimipisteessä. Keskussairaalankatu 5, Lahti. Ryhti-tila.

Osallistuminen tämän kevään 2019 pilotissa on työaikaa ( jatkossa vain puolet). Keskustele osallistumisestasi esimiehesi kanssa.

Valmennuspäivät ovat seuraavat

25.3.2019 klo 8-12 ja 26.3.2019 klo 8-12

28.3.2019 klo 8-12 ja 29.3.2019 klo 8-12

Valmennuksen onnistumiseksi osallistuthan kaikkiin neljän tunnin jaksoihin.

Valmennus perustuu

  • aktiiviseen oppimiseen
  • ratkaisujen tunnistamiseen ja harjoitteluun
  • vertaistukeen
  • myönteiseen palautteeseen

Käsiteltävät aihepiirit liittyvät

  • työhön
  • omaan hyvinvointiin
  • sosiaalisiin verkostojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen
  • muutosten ja työroolin hallintaan,
  • elinikäiseen oppimiseen
  • omiin tavoitteisiin

Valmennuksen ohjaajat

Työterveyslaitoksen kouluttamat sertifioidut valmentajat Wellamon työterveyshoitaja Kristiina Uski ja työterveyshoitaja Katri Puustinen ohjaavat ryhmää.

Ilmoittauduthan suoraan ohjaajille sähköpostitse. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tyoterveyswellamo.fi

Työn imua esite Wellamo