On kuitenkin keino, jolla voisit helposti lisätä tavalliseen työpäivääsi hyvinvointia edistävää fyysistä aktiivisuutta. Tämä keino on työmatkojen ja työpäivän asiointimatkojen hyödyntäminen liikkumalla. Näinkin vähäisellä teolla on säännöllisesti tehtynä merkittävä vaikutus siihen, miten jaksat työssä ja sen ulkopuolella. Kyse ei ole siitä, että jokainen työmatka pitäisi urheilla, vaan siitä, että olet tietoinen tekemiesi valintojen seurauksista ja vaikutuksista omaan hyvinvointiisi ja jaksamiseesi.

Hyvinvointia työmatkalleni oli Lahden kaupunkikonsernin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteinen hanke, jota rahoitettiin Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella.

Lähdimme mukaan hankkeeseen, koska haluamme työnantajana varmistaa, että hyvinvointia edistävien valintojen tekeminen olisi työntekijöille mahdollisimman helppoa. Hankkeessa tehtiin työmatkaliikkumista tukeva toimenpideohjelma.  Ohjelma palvelee kaikkia kulkumuotoja käyttäviä työntekijöitä: autoilijoita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöitä ja kävelijöitä.

Ohjelman tarkoitus on kannustaa miettimään, mitkä hyvinvointia edistävät valinnat ovat meidän jokaisen työarjessamme mahdollisia. Kysyimme myös, miten jo nyt runsaasti liikkuvat työntekijät voisivat hyötyä ohjelmasta. Kyselyn toteutti Mobinet Oy. Ohjelman tarkoitus ei ole tehdä yksityisautoilijoista himopyöräilijöitä vaan kannustaa jokaista miettimään, mitkä hyvinvointia edistävät valinnat ovat työarjessa mahdollisia. Esimerkiksi yksityisautoilijalle valinnat voisivat tarkoittaa etätyöpäiviä. Ellei tämä ole mahdollista, mikä voisi olla?

Kysely lähetettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lisäksi koko Lahden kaupunkikonsernin henkilökunnalle eli yhteensä 12 000 henkilölle. Vastauksia PHHYKYstä saatiin 2352 kpl, jolla vastausprosentiksi saimme 32%. Kyselyn tuloksia käsiteltiin yhteisissä työpajoissa. Tutustu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viisaan ja turvallisen työmatkaliikkumisen kyselyn tuloksiin
toimenpidesuunnitelmaan

Miten kuljemme töihin – kyselyn tulokset – PHHYKY 2018

Työmatkaliikkumisen_suunnitelma_PHHYKY 2018