Voimavaroja työhön -valmennuksen tavoitteena on innostaa työntekijöitä ja työyhteisöjä huolehtimaan omasta fyysisestä hyvinvoinnista ja työstä palautumisesta. Ryhmävalmennukseen kuuluu lyhyt asiantuntijan teoriaosuus fyysisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta sekä työskentelyosuudet, joissa osallistujat miettivät ensin omaa arkeaan ja sitten koko ryhmä miettii työyhteisön toimintatapoja ja niiden mahdollisia muutoksia. Työskentelyosuudessa mietitään konkreettisia muutoksia omaan ja työpaikan arkeen ja niiden toteuttamisesta sekä jatkosuunnittelusta sovitaan yhdessä työpajan lopussa. Valmennus pohjautuu voimavaralähtöiseen malliin, jossa osallistujia kannustetaan miettimään omia motivaatiotekijöitä ja pieniä askelia kohti omaa hyvinvointia.

Työpajan kesto on kaksi tuntia, mutta sen voi toteuttaa lyhyempänä versiona tarvittaessa. Työpajalle sovitaan aina myös seurantatapaaminen, jossa käydään läpi yhdessä sovittujen toimenpiteiden eteneminen ja tehdään työpaikkakohtainen Terveyden edistämisen suunnitelma. Työpaja voidaan toteuttaa jopa 50 henkilölle kerralla ja se voidaan liittää osaksi jotain olemassa olevaa palaveria, tapaamista tai vaikka työhyvinvointipäivää.

Valmennus toteutetaan ensisijaisesti työpaikkaselvityksen terveyskyselyn tulosten ja työterveyshuollon tarpeen arvion perusteella. Valmennus voidaan toteuttaa myös toiveesta työhyvinvointikoordinaattorin arvion perusteella.

Mikäli työyksikössänne on halu toteuttaa Voimavaroja työhön valmennus, voit olla yhteydessä suoraan työhyvinvointikoordinaattoriin ja tiedustella sen mahdollisuutta.

Työhyvinvointikoordinaattori

2.8. alkaen Helena Kämäräinen, helena.kamarainen@phhyky.fi, 040 5544647