Voimavaroja työhön -valmennuksen tavoitteena on innostaa työntekijöitä ja työyhteisöjä huolehtimaan omasta fyysisestä hyvinvoinnista ja työstä palautumisesta. Ryhmävalmennukseen kuuluu lyhyt asiantuntijan teoriaosuus valmennuksen teemoista sekä työskentelyosuudet, joissa jokainen osallistuja miettii ensin omaa arkeaan ja sitten koko ryhmä miettii työpaikan toimintatapoja ja niiden mahdollisia muutoksia. Työskentelyosuudessa mietitään konkreettisia muutoksia omaan ja työpaikan arkeen ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä työpajan lopussa.

Työpajan kesto on kaksi tuntia, mutta sen voi toteuttaa lyhyempänäkin tarvittaessa. Työpajalle sovitaan aina myös seurantatapaaminen, jossa käydään läpi yhdessä sovittujen toimenpiteiden eteneminen. Työpaja voidaan toteuttaa jopa 50 henkilölle kerralla ja se voidaan liittää osaksi jotain olemassa olevaa palaveria, tapaamista tai vaikka työhyvinvointipäivää.

Valmennus toteutetaan ensisijaisesti työpaikkaselvityksen terveyskyselyn tulosten ja työterveyshuollon tarpeen arvion perusteella. Valmennus voidaan toteuttaa myös toiveesta työhyvinvointikoordinaattorin arvion perusteella.

Mikäli työyksikössänne on tarvetta Voimavaroja työhön valmennukselle, voit olla yhteydessä suoraan työhyvinvointikoordinaattoriin:

Ahti Romo

työhyvinvointikoordinaattori

ahti.romo@phhyky.fi

0405544647