Työyhteisön pelisääntöjen luomisella tavoittelemme

 • sujuvampaa työskentelyä,
 • ennaltaehkäisemme kuormittumista ja epäasiallista kohtelua,
 • teemme yhdessä työpaikasta parempi paikka kaikille tehdä työtä.

Pelisääntöjä luodessa mietimme, miten haluamme ja miten emme halua toimia? Määrittelemme,  mikä on asiallista ja ammatillista työn tavoitteita ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia edistävää käyttäytymistä. Nostamme esiin työyhteisölle tärkeitä asioita ja muotoilemme niistä sopivat toimintaa tukevat konkreettiset pelisäännöt, joiden noudattamista seuraamme.

Kyllin hyvä työntekijä

 • Tunnustaa oman rajallisuutensa ja hyväksyy sen muissa.
 • Pitää huolta omasta osaamisestaan.
 • Arvostaa muiden ammattitaitoa.
 • On omalta osaltaan vastuussa työpaikan ilmapiiristä.
 • Uskaltaa kysyä.
 • Oppii erehdyksistään.
 • Tuntee arvonsa.
 • Osaa joustaa; taipuu vaan ei taitu.
 • Ei puukota työtoveria selkään.
 • Arvostaa vapaa-aikaansa.

Kyllin hyvä työyhteisö

 • Sovittaa yhteen yksilön kyvyt ja työn vaatimukset.
 • Iloitsee, kun työssä onnistutaan – tukee kun on vaikeuksia.
 • Kunnioittaa erilaista osaamista ja erilaisia vahvuuksia.
 • Antaa kaksisuuntaista ja rehellistä palautetta, joka perustuu tosiasioihin.
 • Antaa mahdollisuuden tehdä työn niin hyvin kuin osaa ja kehittyä siinä.
 • Pystyy käsittelemään ristiriitoja – ei halvaannu pienistä kahakoista.
 • Antaa tilaa yhdessä olemiselle ja jakamiselle työn lomassa.
 • Tunnustaa ihmisen rajallisuuden – hyväksyy, ettei kukaan ole aina hyvässä terässä.
 • On turvallinen.

Kuinka luodaan Työpaikan pelisäännöt 2018