Tunnista työkykysi, löydä ratkaisuja!

Työkyvyn hallinta tarkoittaa monipuolisia toimintatapoja, joilla huolehdit yhdessä työyhteisösi kanssa työkykysi edistämisestä, sen seurannasta ja ennakoivasta tuesta. Työkykysi syntyy työssä ja työ yleensä tukee terveyttä. Sina ja esimiehesi olette keskeisiä vaikuttajia työkykyasioissa.

Toteutat työkyvyn hallintaa, sen seurantaa ja varhaista tukea yhteistyössä työyhteisösi ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on edistää työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Työterveyshuollon asiantuntemus tukee sinua tarvittaessa työkyvyn ja terveyden edistämisessä.

 

» Oma työkykyni

Sivuilta löydät tietoa työkykyysi vaikuttavista asioista. Miten terveys, osaaminen, työyhteisö, työympäristö ja johtaminen vaikuttavat kaikki työkykyysi ja hyvinvointiisi?

» Terveyteni

» Osaamiseni

» Testejä työkyvystä ja terveydestä

» Tukea työkykyyn

Mitä, milloin ja kuka auttaa? Lue lisää täältä, kun tarvitset vinkkejä työkykyasioissa.

» Työkyvyn tuki

» Työterveyshuollon palvelut

» Tukea työkykyyn -toimintamalli 12 2018

» Työyhteisölle

Yksikön tukemisesta kivan työyhteisön rakentamiseen. Tehdään yhdessä meille kaikille parempi työpaikka! Työn iloa!

» Perheystävällinen PHHYKY

» Matka kohti hyvää työkykyä

» Hyvinvointia työmatkallesi

» Pelaa Työhyvinvointipeli PALAA

» Työyhteisön pelisäännöt

 

» Uudelle työuralle?

Työuralle monipuolisuutta. Työntekijöiden tarinoita uusista työurista.

» Työn imua -ryhmä

» Työntekijöiden tarinat

Tutustu STM:n Julkarin ilmaisiin oppaisiin työelämästä

Julkari on Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. Monista julkaisuista on saatavilla sähköinen versio pdf-tiedostona. Julkari toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osalta myös julkaisurekisterinä. Osasta julkaisuja löytyy siksi vain metatiedot. Julkarin julkaisuja voi hakea mm. julkaisun nimen, tekijöiden ja asiasanojen avulla. Julkaisut on järjestetty kokoelmittain, joten sanahaun voi kohdistaa tiettyyn kokoelmaan, esim. Stakesin kirjoihin. Julkari on vapaasti käytettävissä. Julkaisuihin saa viitata, edellyttäen, että lähde mainitaan.

Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla

Jousto-opas esittelee tavat, joilla työelämän joustoja voidaan hyödyntää. Oppaassa esitellään osa-aikatyö, osa-aikaeläke, liukuva työaika ja erilaiset vapaat säästövapaasta osasairausvapaaseen. Liikkuva, hajautettu ja etänä tehtävä työ vaativat myös uudenlaista johtamista. Opas antaa runsaasti tietoa ja kertoo esimerkkien avulla, miten joustoja voi soveltaa sekä työntekijän että työyhteisön
eduksi.

Työelämän Jousto_opas tästä linkistä

Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

TYÖ @ ELÄMÄ -oppaassa pureudutaan 10 vinkkiin, joilla työ ja muu elämä saadaan paremmin yhteen sopiviksi. Vinkit liittyvät työelämän joustoihin, etätyöhön, työpaikan sijaisjärjestelyihin sekä työpaikan muihin tapoihin tukea työntekijöidensä työhyvinvointia. Organisaatio voi esimerkiksi huomioida matkatyötä tekevän perhetilanteen tai tarjota apua sairaan lapsen hoidossa. Myös omaishoito on asia, joka tulee lisääntymään väestön ikääntyessä.

Työ ja elämä opas tästä linkistä 

Palaute sivustosta
Sulje

Anna palautetta sivustosta