Työterveyshuollon palvelut henkilöstölle

Esihenkilö voi antaa harkinnallaan luvan sairauspoissaololle 1-7 päivää. 

»

Työterveyshoitajan ja -lääkärin palvelut

 

Työterveyshoitajan neuvonta- ja ohjauskäynnit
Työterveyslääkärin vastaanotto
Työterveyspainotteinen sairaanhoito
Työhön liittyvät rokotteet
Lakisääteiset terveystarkastukset
Työhöntulotarkastukset
Sähköinen terveyskysely osana työpaikkaselvitystä ja terveystarkastusta
Osatyökykyisten terveystarkastukset
Työpaikkaselvitykset

»

Työkyvyn arviointi

Osatyökykyisen terveystarkastus työterveyshoitajalla ja – lääkärillä
Työfysioterapeutin fyysisen kunnon ja toimintakyvyn testaus
Työterveyspsykologin arvio työkyvystä
Työkyvyn arviointiin liittyvä erikoislääkärin konsultaatio 1-2x työterveyslääkärin lähetteellä
Työterveysneuvottelut

»

Työvalmentajan palvelut

Työterveyshuollon työvalmentajan tuki; kuntoutukseen ohjaus, ja ennaltaehkäisevä toiminta työkyvyn tukemiseksi.

»

Työfysioterapeutin palvelut

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn osallistuminen työpaikkaselvityksen ja ohjauksen keinoin.
Yksilökäynnit työfysioterapeutin vastaanotolla (1-3xvuosi) työterveyshoitajan tai – lääkärin lähetteellä.

»

Työterveyspsykologipalvelut

Henkisen työkyvyn ja työssä jaksamisen tukeminen
Yksilökäynnit työterveyspsykologin vastaanotolla 1-7 x vuosi

Ryhmätoiminta päivityksessä

Työterveyshuollon palveluihin eivät kuulu

»

Vapaa-ajan tapaturmat

Välitön hoito ensisijaisesti muualla kuin työterveyshuollossa, eli terveyskeskuksessa, yksityissektorilla tai Akuutti24:ssä.

»

Patit, näppylät ja luomet

Hoidontarve arvioidaan terveyskeskuksessa tai yksityisektorilla

»

Matkailijoiden rokotukset

Annetaan työterveyshuollossa yleensä silloin , kun kyseessä on työhön liittyvät työmatka ulkomaille. Lomamatkojen rokotukset haetaan yksityiseltä sektorilta tai terveyskeskuksesta.

»

Urologiset ja gynekologiset sairaudet

Diagnosoidaan joskus terveystarkastusten ja äkillisen sairastumisen yhteydessä työterveyshuollossa, mutta jatkoseuranta tai -hoito ei kuulu työterveyshuoltoon.

»

Perusterveydenhuollossa seurattavia

Verenpainetauti ja muut sydän- ja verisuonisairaudet (vain osa tth:ssa hoidettavia ja seurattavia)
Syöpäsairaudet
Reumasairaudet
Lääkitykseen liittyviä turvakokeita vaativat sairaudet
Kilpirauhassairaudet

»

Työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa seurattavia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Mielenterveyden sairaudet
Astma
Tyyppi 2 diabetes

Työterveyspalvelun käyttö

 

Ei sairaanhoitoa äitiysloman, hoitovapaan, opinto- tai virkavapaan aikana.