Pidä huolta itsestäsi

On tärkeää, että huolehdit omasta työkyvystäsi. Hyvä työkyky auttaa työtehtävien tekemisessä, parempaan jaksamiseen myös vapaa-ajalla ja johtaa mielekkäämpään työuraan.

Työntekijän työssä selviytymiseen vaikuttava työkyvyn heikkeneminen on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhain.  Työkyvyn ylläpito vaatii työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Työnantaja luo sellaiset työolot, etteivät ne vaaranna työntekijöiden terveyttä. Työterveyshuollon asiantuntemus tukee työpaikoilla tehtävää työkyvyn ja terveyden edistämistä.

Työntekijällä itsellään on viime kädessä vastuu oman työkykynsä ylläpidosta. Työkyvyn ylläpidosta kannattaa huolehtia erityisesti silloin kun työssä on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia tekijöitä.

»

Työ sujuu, olet innostunut työstäsi ja teet tuloksekasta työtä

Huolehdi eri keinoin työkyvystäsi

»

Työ ei suju entiseen malliin ja selviydyt työstäsi aiempaa heikommin

Keskustele esimiehesi kanssa työkykyysi vaikuttavista tekijöistä ja sopikaa mahdollisista tukitoimista

»

Sinulla on sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden uhkaa.

Sovi mahdollisista tukitoimista esimiehesi ja työterveyshuollon kanssa

»

Terveydessäsi ja työkyvyssäsi on pysyvää ongelmaa

Kuntoutustoimenpiteet työterveyshuollon ja esimiehen tuella