Käsitys työstä

»

Selkeä perustehtävä

Yhteiset pelisäännöt

Kunnioittaminen

Hoidan oman työni ja vastuuni. Noudatan yhdessä sovittuja asioita. Kunnioitan toisten osaamista ja työrauhaa.

Yhteistyö ja vuorovaikutus

»

Viestintä

Vuorovaikutus

Pyrin suoraan viestintään ja rakentavaan palautteen antamiseen. Pyrin toimivaan yhteistyöhön, olen joustava ja hillitsen itseni.