Perheystävällisyydestä hyötyvät kaikki, sanovat Päijät-Soten esihenkilöt

 Kysyimme kymmeneltä esihenkilöiltä, mitä he ajattelevat työelämän perheystävällisyydestä. Kerromme tässä jutussa, millaisia hyötyjä perheystävällisyydellä on esihenkilöiden näkökulmasta.

Perheystävällisyys on työntekijälähtöisyyttä

“Perheystävällisyydessä on mielestäni kyse oikeastaan työntekijälähtöisyydestä”, osastonhoitaja Katri Loipponen toteaa ja jatkaa: “Minun tehtäväni on auttaa työntekijöitäni eli keskustella ja löytää ratkaisuja eri tilanteissa. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä eli myös niitä, joilla ei ole niin sanottua ydinperhettä.”

Loipponen korostaa perheystävällisyydestä puhuttaessa laajaa määritelmää sille, mitä perheellä oikeastaan tarkoitetaan. Hän pitää aihetta hyvin tärkeänä erityisesti siksi, että työntekijöistä on pulaa. Samaa mieltä ovat muut esihenkilöt, joilta asiaa kysyimme: kun työntekijöitä ei kasva puussa, on jaksamisesta pidettävä erityistä huolta.

Perheystävällisyys lisää työhyvinvointia

Osastonhoitaja Piia Huhtalan mielestä esimerkiksi työvuorojen suunnitteleminen työntekijän perhetilanteen ja yksityiselämän vaatimusten mukaan on yksi suurimmista hyvinvointiin vaikuttavista asioista, mitä lähiesihenkilö voi konkreettisesti tehdä. Samalla tämä on myös työnantajan etu, sillä hyvinvointi vapaa-ajalla heijastuu positiivisesti työhön.

Perheystävällisyys maksaa itsensä työnantajalle takaisin myös molemminpuolisena joustavuutena. Kun työ tarvittaessa joustaa perhetilanteen tai elämän yllättävien käänteiden mukaan, myös työntekijä on yleensä valmis joustamaan vastavuoroisesti.

Työnantaja mukana työntekijän elämän tärkeissä hetkissä

Toisaalta perheystävällisyys on haastateltujen esihenkilöiden mielestä myös sinällään itseisarvo. Lapset ovat pieniä vain lyhyen aikaa, ja viimeiset hetket kuolevan läheisen kanssa voi elää vain kerran. Hyvä työnantaja ja empaattinen esihenkilö mahdollistavat työntekijälle läsnäolon näissä elämän tärkeissä hetkissä. Kiitoksena syntyy usein hyvä ja luottamuksellinen suhde, joka kantaa myös työpaikalla.

Merkittävänä perheystävällisyyden hyötynä nähtiin myös sen vaikutus työpaikan imagoon ja houkuttelevuuteen. Perheystävällinen ilmapiiri tai joustavat työaikajärjestelyt voivat olla positiivinen erottautumistekijä. Erityisesti nuorille työn ja muun elämän tasapaino on tärkeä arvo työnantajaa tai alaa valittaessa.

Osa esihenkilöistä arvioi, että Päijät-Sotessa henkilöstötilanne onkin paikoin parempi kuin valtakunnallisesti. Tähän on osaltaan vaikuttanut työnantajan joustavuus ja perheystävällinen asenne, mitä haluamme edelleen vahvistaa.