Läheisen kuolema/vakava sairastuminen

Työntekijän/viranhaltijalla on oikeus tilapäiseen palkalliseen poissaoloon, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen puolisoa, lasta tai muuta läheistä kohdanneesta, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman syyn vuoksi.

Käytännössä työntekijä soittaa esimiehelle, ja keskustelee esimiehen kanssa korvaavasta työstä, räätälöidystä työstä tai palkallisesta poissaolosta, jos tilanne niin vaatii.  Esimies voi harkitusti antaa palkallisen poissaolon 1-3 kalenteripäivää. Ess-järjestelmässä koodi on 70. Esimies voi myöntää harkinnallaan 1-3 päivää palkallista poissaoloa. Huom. jos esimies hyväksyy enemmän kuin kolme päivää, on neljännestä päivästä lähtien poissaolo palkaton.

 

Palaute sivustosta
Sulje

Anna palautetta sivustosta