Työväkivallan tilanteita ei pystytä aina ehkäisemään ennakolta. Yhteistyö asiakkaan kanssa voi kärjistyä nopeasti tai kiireessä jää huomaamatta riskitekijät ja niihin liittyvät turvalliset työtavat. Työväkivaltaan johtaneita syitä on useita, joten on aiheellista pysähtyä miettimään mistä tilanteet ovat saaneet alkunsa ja mitä niistä voidaan oppia. Tärkeää on, ettei tapahtuneesta etsitä virheitä tai syyllisiä. Yhtä tärkeää on, että ennen tutkintaa tapahtuman aiheuttama kokemus on käyty tilanteessa olleiden kanssa läpi ja toteutettu riittävä kriisi-interventio yhteistyössä työterveyden kanssa.

Uhka- ja väkivaltailmoituksen käsittely on jo työväkivaltatilanteen tutkimista. Tämä ei aina riitä työväkivallan ennakoivaan hallintaan, vaan tarvitaan selkeämpiä juurisyitä korjaavien toimenpiteiden löytämiseksi. Tällöin on aiheellista järjestää työväkivaltatilanteen tutkinta. Sen tavoitteena on tunnistaa työväkivaltaan johtaneet syyt ja myötävaikuttavat tekijät.

Tutkintaryhmään on hyvä kuulua yksikön esimies, hänen esimiehensä, työväkivaltatilanteessa olleet työntekijät tai työyhteisön jäseniä, työsuojeluvaltuutettu ja turvallisuushenkilö. Tutkinnan käynnistämisestä voi ehdottaa kuka tahansa edellä mainituista ja yhdessä päättää, kuka raportoi tilanteesta.

Tutkinta on toteutettava mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Lisäksi onnistumisen edellytys on avoin, rehellinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa tutkitaan asioita jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Tärkeää on kiinnittää huomio myös niihin asioihin, joissa on onnistuttu.

Tutkinnan jälkeen on päätettävä konkreettiset toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu. Aikataulu on laadittava sellaiseksi, että työtä vaarantavat tekijät saadaan mahdollisimman pian korjattua. Sovitut asiat kirjataan myös työpaikkakohtaiseen menettelytapaohjeeseen työväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Tärkeää on myös sopia arviointipalaverin ajankohta, jolloin saman työryhmän kanssa katsotaan miten korjaustoimenpiteet ovat toteutuneet ja ovatko ne olleet riittäviä.

Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa vakavat työtapaturmat poliisille ja aluehallintovirastoon. Esimiehen tulee ilmoittaa myös kaikki työtapaturmat vakuutusyhtiöön kymmenen arkipäivän kuluessa tapaturmasta tiedon saatuaan.