Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus

Etäjohtamisessa on ennen kaikkea kyse yhteistyön mahdollistamisesta ja itseohjautuvuuden tukemisesta

 • suunnan näyttäminen
 • yhteistyön kehittäminen
 • toiminnan koordinointi

Etäjohtamisessa korostuvat suhteiden luominen, yhteisöllisyys, vuorovaikutus sekä tiedon jakamiseen liittyvät käytännöt.

Lisäksi on varmistettava työprosessien sujuvuus, työolojen terveellisyys ja turvallisuus, kuormittumisen ja työajan seuranta, työkyvyn tuki sekä työsuojelun yhteistoiminnan edellytysten luominen.

Perinteinen kontrolloiva esimiestyö ei sovi hajautettuun työyhteisöön, vaan tarvitaan luottamukseen perustuvaa johtamista.

Etätyö ja virtuaalinen vuorovaikutus

Luottamus, menestystekijänä virtuaalisesti toimivaan työyhteisöön

Mikä edistää luottamusta?

 • Sosiaalinen, vapaamuotoinen kommunikointi
 • Innostuneisuuden esiin tuominen
 • Aloitteellisuus
 • Viestinnän oikea-aikaisuus
 • Positiivinen johtaminen ja rauhallinen suhtautuminen kriisitilanteisiin
 • Jäsenten esille tuoma sitoutuneisuus ja optimistisuus toimintaa kohtaan

Etätyökäytäntöjä

 • voi tehdä osa- tai kokopäiväisesti
 • sovitaan lähiesimiehen kanssa tekemällä sopimus KuntaHRssä
 • päivän aikana työntekijä on työnantajan tavoitettavissa
 • etätyöstä voidaan sopia esimerkiksi kehityskeskustelussa
 • sovitaan ennakkoon milloin ja se kirjataan ESS-järjestelmään
 • esimies seuraa etätyön tuloksia kuten työpisteessäkin tehtävän työn tuloksia
 • työntekijä merkitsee etätyöpäivät sähköiseen Outlookin kalenteriinsa

Lue lisää etätyön työolojen ja työympäristön kartoituksesta tästä Etatyon riskienkartoitus