Työsuojelutoiminta

Työpaikan työsuojelutoiminnasta vastaa työnantaja. Työntekijänä sinun pitää omalta osaltasi toimia työpaikallasi niin, että työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan. Sinulla on esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa havaitsemastasi epäkohdasta työnantajalle ja osallistua itseäsi koskevan tilanteen selvittämiseen työpaikalla.

Voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen kaikissa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on neuvoa ja ohjata sinua ja tarvittaessa viedä puutteita työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ilman sinun lupaasi työsuojeluvaltuutettu ei saa kertoa eteenpäin kenellekään taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista asiaa koskevia tietoja. Työsuojeluvaltuutetut saavat tehtäväänsä jatkuvaa koulutusta. Toiminta on luottamuksellista. Työsuojeluvaltuutetuilla ei ole varsinaista edunvalvonnallista roolia.

Työntekijänä sinulla on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin vastaus. Kerro siis esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle, jos olet huolissasi omasta tai muiden työntekijöiden työturvallisuudesta. Työpaikalla on työsuojelun järjestämiseksi menettelytapoja, joita sinun on noudatettava.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan työntekijöiden keskuudesta nelivuotiskaudeksi vaaleilla, joissa jokaisella on äänioikeus. Työsuojeluvaltuutettujen toimenkuvaa määrittelee laki. Työsuojeluvaltuutetut edustavat myös oman toimialueensa esimiehiä. Vaaleista tiedotetaan henkilöstön intrassa.