Ammatillinen kuntoutus tarjoaa useita keinoja kuntoutua takaisin työelämään. Tilanteestasi riippuu, mikä sopii sinulle parhaiten. Sinulle saattaa sopia työkokeilu, työhönvalmennus, oppisopimuskoulutus tai ammatillinen uudelleenkoulutus. Lisäksi yhtenä vaihtoehtona on yrittäjyys. Ammatillisen työkyvyn tukea on myös Kelan tarjoama KIILA-kuntoutus, jonka tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

Ammatillisen kuntoutuksen tavallisin muoto on työkokeilu, joka helpottaa uudenlaisiin työtehtäviin siirtymistä. Sen avulla selvitetään oman työn tai uusien työtehtävien sopivuutta ennen kuin siirrytään kyseisiin tehtäviin. Työkokeilua suunniteltaessa varmistetaan, että työnantajalla on tarjota vastaavaa työtä onnistuneen työkokeilun jälkeen.

Työkokeilun ajaksi on hyvä nimetä perehdyttäjä. Työkokeilun onnistumista seurataan väli- ja loppupalavereissa. Tavallisesti Keva tukee kolmen kuukauden mittaisia työkokeiluja, aluksi työaika on vähintään 20 tuntia työviikossa ja työaika lisääntyy työkokeilun edetessä. Keva maksaa työkokeilun tai koulutuksen ajalta kuntoutusetuutta.

Jos terveydentilaasi sopivaa työtä ei työpaikkasi järjestelyin tai aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella löydy, voit saada Kevalta tukea lisä- tai uudelleenkoulutukseen.  Koulutus voi olla oppisopimus-, monimuoto- tai kokopäiväkoulutusta.  Opiskeluajalta voi saada kuntoutusrahaa ja siitä kannattaa keskustella Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa etukäteen.

Lue lisää Kevan sivuilta

Vinkkejä työntekijälle

Vinkkejä esimiehelle

  • Ota asia puheeksi, jos havaitset työntekijäsi työsuorituksen heikentyneen tai hänellä on lisääntyvästi sairauslomia.
  • Kartoita voidaanko työntekijän työnkuvaa keventää esim. työaikaa tai työtehtäviä muuttamalla?  Olisiko työntekijälle löydettävissä paremmin työkykyä vastaavia tehtäviä?
  • Selvitä työjärjestelymahdollisuudet toimialallasi, jos näyttää, ettei työntekijäsi voi jatkaa entisissä tehtävissä.
  • Kartoita työkykykoordinaattorin kanssa olisiko työntekijälle löydettävissä soveltuvaa työtä eri toimialalla.
  • Sovi työterveysneuvottelun järjestämisestä työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa  työkykykoordinaattorin kanssa
  • Täytä Kevalle tarvittaessa tyonantajan-lausunto-tyossa-selviytymisesta–lomake-1

80 % työntekijöistä palaa työhön ammatillisen kuntouksen jälkeen!