Toimivampi työyhteisö sovitaan yhdessä ja sillä tavoitellaan

 • sujuvampaa työskentelyä,
 • ennaltaehkäisemme kuormittumista ja epäasiallista kohtelua,
 • teemme yhdessä työpaikasta parempi paikka kaikille tehdä työtä.

Lue täältä Kuinka luodaan hyvä työyhteisö

Työpaikan yhteisiä toimintatapoja luodessa mietimme, miten haluamme ja miten emme halua toimia? Määrittelemme,  mikä on asiallista ja ammatillista työn tavoitteita ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia edistävää käyttäytymistä. Nostamme esiin työyhteisölle tärkeitä asioita ja muotoilemme meille sopivat toimintatavat, joihin voimme sitoutua.

Kyllin hyvä työntekijä

 • Tunnustaa oman rajallisuutensa ja hyväksyy sen muissa.
 • Pitää huolta omasta osaamisestaan.
 • Arvostaa muiden ammattitaitoa.
 • On omalta osaltaan vastuussa työpaikan ilmapiiristä.
 • Uskaltaa kysyä.
 • Oppii erehdyksistään.
 • Tuntee arvonsa.
 • Osaa joustaa; taipuu vaan ei taitu.
 • Ei puukota työtoveria selkään.
 • Arvostaa vapaa-aikaansa.

Kyllin hyvä työyhteisö

 • Sovittaa yhteen yksilön kyvyt ja työn vaatimukset.
 • Iloitsee, kun työssä onnistutaan – tukee kun on vaikeuksia.
 • Kunnioittaa erilaista osaamista ja erilaisia vahvuuksia.
 • Antaa kaksisuuntaista ja rehellistä palautetta, joka perustuu tosiasioihin.
 • Antaa mahdollisuuden tehdä työn niin hyvin kuin osaa ja kehittyä siinä.
 • Pystyy käsittelemään ristiriitoja – ei halvaannu pienistä kahakoista.
 • Antaa tilaa yhdessä olemiselle ja jakamiselle työn lomassa.
 • Tunnustaa ihmisen rajallisuuden – hyväksyy, ettei kukaan ole aina hyvässä terässä.
 • On turvallinen.