Hyödyllisiä linkkejä

Aikuisopintorahasto

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Lue lisää aikuisopintorahastosta.

Alueellinen ennaltaehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö -verkosto (PETE)

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto (PETE) kokoaa yhteen päijäthämäläisiä ehkäisevän ja edistävän työn tahoja ja toimijoita.

Esimiesopas avuksi ohjaustilanteisiin

Esimies, älä jää yksin työkykypulmien kanssa vaan ota ryhmä tueksi ja opas avuksi pulmien ratkomiseen! Kroppa ja nuppi -hankkeessa on julkaistu Tue työkykyä – ohjaus esimiehen työkaluna -opas. Lataa opas TTL_Tue_tyokykya_ryhmäohjauksella_opas Copy

Kela

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Kelan työkykyyn liittyvät tehtävät koskevat sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, kuntoutustarveselvitystä, vaikeavammaisten kuntoutusta, harkinnanvaraista lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta ja kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Keva

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,2 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalvelut.  Kevan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille, joilla on työkyvyn menettämisen uhka. Keva vastaa osin työssäkäyvien ammatillisesta kuntoutuksesta, kuntoutuksen aikaisesta toimeentulosta, kuntoutustuesta ja  työkyvyttömyyseläkkeestä. Määräaikainen kuntoutustukea voi hakea Kevasta silloin, kun Kelan korvaamat 300 sairauspäivärahapäivää on käytetty, mutta kuntoutuminen työhön paluuseen on vielä kesken.

Ammatillinen kuntoutus on uuden alku. Keva tukee ammatillisena kuntoutuksena työhön paluuta työkyvyttömyysjakson tai pitkän sairauspoissaolon jälkeen mm. 1-3 kk:n työkokeilulla omaan entiseen työhön tai uuteen tehtävään, lisä- tai täydennyskoulutusta, kursseja ja ammatillista uudelleenkoulutusta. Lue lisää tästä linkistä.

Kroppa ja nuppi kuntoon

Kroppa ja nuppi kuntoon -hankkeessa toteutettiin Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -verkkosivusto, joka tukee elämäntapamuutoksen tekemistä pienin askelin. Sivustolta löytyy harjoituksia, testejä ja kuntolaskuri, joilla on helppo lähteä muutoksessa liikkeelle.

Liikuntaneuvonta – www.hyvis.fi

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen. Liikuntaneuvoja auttaa sinua löytämään itsellesi mieluisan ja sopivan liikuntamuodon. Liikkumistavoitteet suunnitellaan yhdessä sinun tarpeittesi mukaan. Liikunta on lääkettä. Liikkumalla voit ylläpitää ja edistää omaa terveyttäsi.

Varaa aika liikuntaneuvojalle

Mielenterveystalo

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.​ ​Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä.

Juomisen hallinnan opas on ihmisille, jotka ovat huolissaan alkoholin käytöstään.

Alkoholin liikakäytön nettiterapia soveltuu sellaisille henkilöille, jotka haluavat joko vähentää alkoholinkäyttöä tai lopettaa alkoholinkäytön kokonaan.

Osku verkkopalvelu Tie työelämään

Tie työelämään -verkkopalvelusta löydät tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Tutustu keinovalikoimaan tai astu polulle, joka ohjaa tilanteeseen sopivaan palveluun.

Rekrytointi

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tästä linkistä.

TE-palvelut

TE -palvelut (Työ- ja Elinkeinotoimisto) vastaavat työttömien työnhakijoiden työllistämispalveluista sekä ammatinvalinnan ohjauksesta, työllistymistä parantavasta tai ammatillisesta kuntoutuksesta. TE -palvelu tarjoaa mm. näitä palveluja. TE-toimistojen asiakaspalvelu auttaa sinua kolmella palvelulinjalla: työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistymisen palvelut.

Työsuojelu

Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Työsuojelu on työympäristön jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Työsuojelun tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä, fyysistä, psykososiaalista hyvinvointia sekä poistaa työolojen haittoja.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon perusta on lakisääteinen työterveyshuolto, joka sisältää mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työpaikkaselvityksen ja terveystarkastukset. Sairaanhoito tarjotaan henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi.

Testaa työnimusi 

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Testaa työnimusi.

Palaute sivustosta
Sulje

Anna palautetta sivustosta