Kun työntekijän terveyteen liittyvää työkykyongelmaa ei ole saatu ratkaistua työntekijän ja esihenkilön välisissä keskusteluissa, voidaan työkykyä arvioida työterveyshuollossa. Työkyvyn arvioinnin jälkeen työterveysneuvottelussa keskustellaan yhdessä työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon kanssa ratkaisuista työkykyasiaan. Työterveysneuvotteluun voi tarvittaessa osallistua työntekijän tukihenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Uudelleensijoituksia käsitteleviin työterveysneuvotteluihin osallistuvat lähiesihenkilö ja lähiesihenkilön esihenkilö tarvittaessa.

Työterveysneuvottelu sopii tilanteisiin

  • joissa työkykyä haittaavat työntekijän terveydelliset syyt,
  • esihenkilön kanssa sovitut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai eivät ole auttaneet,
  • on tarvetta suunnitella kuntouttavia toimenpiteitä
  • työntekijälle ei löydy työkykyä vastaavaa työtä omassa yksikössä ja yksikössä keinot käytetty
  • työntekijä ohjataan hoitoon päihdeongelman vuoksi.

 

Roolit ja vastuut

Työntekijä

»

 

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Mistä olen valmis puhumaan

Oma näkökulma

Oma vastuu terveydessä

Esihenkilö

»

 

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Mieti etukäteen

Työnantajan mahdollisuudet

Työjärjestelyt, työpaikan ja työyhteisön mahdollisuudet

Työnantajan tuki

Työterveyshuolto

»

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen kuvaaminen

Työssä jatkamisedellytysten kuvaaminen

Puolueeton asianajaja, tiedon antaja, jatkotoimet

Työkyvyn seuranta