Kun työntekijän terveyteen liittyvää työkykyongelmaa ei ole saatu ratkaistua työntekijän ja esimiehen välisissä keskusteluissa, voidaan työkykyä arvioida työterveyshuollossa. Työkyvyn arvioinnin jälkeen työterveysneuvottelussa keskustellaan yhdessä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa ratkaisuista työkykyasiaan. Ennen työterveysneuvottelua esimies ja  työntekijän valmistautuvat keskusteluun täyttämällä työterveyshuollon toimittamat esitietolomakkeet. Työterveysneuvottelun kutsuu kokoon työterveyshuolto.

Työterveysneuvotteluun voi tarvittaessa osallistua työntekijän tukihenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Uudelleensijoituksia käsitteleviin työterveysneuvotteluihin osallistuvat lähiesimies ja lähiesimiehen esimies.

Työterveysneuvottelu sopii tilanteisiin

  • joissa työkyä haittaavat työntekijän terveydelliset syyt,
  • esimiehen kanssa sovitut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai eivät ole auttaneet,
  • on tarvetta suunnitella kuntouttavia toimenpiteitä
  • työntekijälle ei löydy työkykyä vastaavaa työtä omassa yksikössä ja yksikössä keinot käytetty
  • työntekijä ohjataan hoitoon päihdeongelman vuoksi.

 

Roolit ja vastuut

Työntekijä

»

 

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Mistä olen valmis puhumaan

Esitietolomakkeen täyttö ja toimitus työterveyshuoltoon

Oma näkökulma

Oma vastuu terveydessä

Esimies

»

 

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Esitietolomakkeen täyttö ja toimitus työterveyshuoltoon

Työnantajan mahdollisuudet

Työjärjestelyt, työpaikan ja työyhteisön mahdollisuudet

Työnantajan tuki

Työterveyshuolto

»

 

 

Valmistelu ennen neuvottelua

Työterveysneuvottelussa

Seuranta

Esitietolomakkeiden toimittaminen esimiehelle ja työntekijälle

Sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen kuvaaminen

Työssä jatkamisedellytysten kuvaaminen

Puolueeton asian ajaja, tiedon antaja, jatkotoimet

Työkyvyn seuranta