Etene näin

  1. Ota asia puheeksi esimiehen kanssa.
  2. Keskustele työjärjestelyjen mahdollisuuksista esimiehesi kanssa nykyisten työtehtävien tai olemassaolevan työnkuvan muokkaamisesta tai esimerkiksi työajan muuttamisesta tarpeen mukaan määräajaksi.
  3. Työterveyshuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua miettimään, minkälaiset työtehtävät olisivat terveydentilasi kannalta sopivia.
  4. Mieti millaisista työtehtävistä voisit selviytyä heikentyneestä työkyvystäsi huolimatta nykyisessä työssä tai jossain muussa työssä.
  5. Mieti myös tulevaisuutta, kuinka pitkään voit terveytesi ja työkykysi huomioiden jatkaa työssäsi vai onko aihetta uudelleen/täydennyskoulutukseen uuden uran löytämiseksi.

Työkykykeskustelussa sovitaan esimiehen kanssa toimenpiteistä työkyvyn tukemiseksi. Tutustu alla olevaan kaavioon, jossa on malleja työkykykeskustelun sisällöstä.

Jos työkyvyn selvitys edellyttää työterveyshuollon arviota, työterveysneuvottelussa mietitään yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kanssa, miten työssä jatkamistasi voitaisiin tukea. Neuvottelussa laaditaan jatkosuunnitelma.

Esimies voi lähettää sinut työkykykoordinaattorille tilanteissa, joissa tarvitaan uudelleensijoituksen tai mahdollisesti uuden urapolun kartoitusta.

Keskustelu esimiehesi kanssa

Työkykykeskustelu etenee esimerkiksi näiden neljän kokonaisuuden puitteissa, joihin haetaan yhdessä ratkaisua.

»

Työhön liittyvä

En tiedä

En osaa

Perustehtävän selkiyttäminen

Koulutus

Valmennus

Työnohjaus

»

Työyhteisöön liittyvä

Työkäyttäytyminen

Ongelmat

Riita / ongelmatilanteen selvittely ja ratkaisu

Pelisääntöjen vahvistaminen

»

Terveyteen liittyvä

Pystynkö

Työn muokkaus

Työterveyshuollon tuki

Hoito ja kuntoutus

Tehostetun tuen muodot

»

Yksityiselämään liittyvä

Ongelmat

Kriisit

Valiaikaiset joustot tai työaikaratkaisut

Kannustus avun hakemiseen

Ohjaus työterveyshuoltoon