Ennakoi väkivaltaa työssä – Aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Savonia Ammattikorkeakoulu

Väkivallan uhka työssä – Työsuojeluhallinto

Väkivallan uhka – Työsuojelu

Väkivalta ja sen uhka kotihoitotyössä – työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä – Työterveyslaitos

Hoitajan turvallisuusopas, muistisairaan kohtaaminen – Dementiakoti Villa Tapiola Oy ja Valmius Hyvinvointiin Group oy

Keinoja työväkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan ensiapu- ja päivystysyksiköissä – Tampereen teknillinen yliopisto

EduSafe-tutkimus, Kouluturvallisuus vaatii järjestelmällistä työtä – Työterveyslaitos

Työpaikkaväkivallan hallinta – Työturvallisuuskeskus