Mikä ihmeen perheystävällinen työpaikka?

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan se ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikille työntekijöille. Maine perheystävällisenä työnantajana on rekrytointivaltti, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä. Perheystävällisyys myös lisää työhyvinvointia. Samalla sairauspoissaolojen väheneminen ja työtehon paraneminen säästävät kustannuksia.

Ohjelman toteuttaminen etenee vaiheittain. Talvella 2018 tehtiin kyselytutkimus, joka lähetettiin sähköpostitse koko henkilöstölle työntekijöille. Työryhmä valitsi kyselyn pohjalta erilaisia kehittämiskohteita. Ohjelman aikataulu ulottuu aina vuoteen 2023, jolloin perheystävällinen työpaikka tunnus olisi mahdollisesti myönnetty. Uusintakysely perheystävällisyyden kehittymisestä toteutetaan 16.11.-1.12.2022. Tuloksista raportoidaan yleisellä tasolla.

Ohjelman edetessä on otettu käyttöön perheystävällisiä toimintatapoja, menetelmiä, ohjeistuksia, pelisääntöjä ja prosesseja, jotka tukevat perheystävällisyyden toteuttamista työpaikallamme. Kehitystyön tuloksena meidän on mahdollista saavuttaa Perheystävällinen työpaikka -tunnus, joka on voimassa vuoden kerrallaan.

Perheystävällisyyden määritelmä työpaikalla

  • Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
  • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
  • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
  • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
  • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta

Perheen määrittely

Perheeseen kuuluvat henkilöt, jotka työntekijä katsoo kuuluviksi omaan perheeseensä; omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, lastenlapset, omat sisarukset yms. Lainsäädännössä perheen määritelmä ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside. Läheinen voi kuulua perheeseen ilman sukulaisuussuhdetta.