Luottamus työyhteisöissä

”Työpaikoilla luottamus merkitsee sitä, että jokainen yrittää parhaansa, ja jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti hänen odotustensa mukaan. Toimivassa työyhteisössä kaikki ovat ihmisinä ja yksilöinä tasa-arvoisia. Jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen ja myös toimii yhteisössä sen mukaan.

Kun työpaikalla vallitsee luottamus, kaikilla on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Ihmiset keskustelevat avoimesti vaikeistakin asioista, kuuntelevat toisiaan ja ottavat toisensa huomioon. Kaikkien työyhteisön jäsenten välillä vallitsee keskinäinen arvostus.”

Luottamus näkyy työpaikoilla siten, että jokainen kantaa vastuun sekä työntekijänä että työryhmän jäsenenä. Luottamus heijastuu aina myös asiakaspalveluun ja työn laatuun. Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa digijulkaisu löytyy osoitteesta: www.ttk.fi/luottamus

Tulevaisuuden työpaikka

Tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan entistä syvempää yhteistyötä ja vastavuoroisuutta henkilöstön, kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Niissä tarvitaan vahvaa osallistamisen kulttuuria, jossa uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia luodaan yhdessä. Ne ovat ketteriä muutostilanteissa ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille.

Työpaikkojen osaamisen vahvistaminen perustuu työnantajan ja työntekijöiden avoimeen vuoropuheluun siitä, millaisia uusia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Hyvissä työyhteisöissä panostetaan työhyvinvointiin ja terveyteen, sillä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Hyvät työolot lisäävät työn innostavuutta, tuottavuutta ja työelämän vetovoimaa.

Tulevaisuuden vetovoimaiset työpaikat panostavat johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstöön:

  • Ne menestyvät taloudellisesti ja pystyvät tarjoamaan erinomaisia asiakaskokemuksia.
  • Ne ovat ketteriä ja ottavat henkilöstön ja asiakkaat mukaan kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan.
  • Ne ovat tuottavuudeltaan erinomaisia ja taitavia huolehtimaan henkilöstöstään ja palkitsemaan.
  • Ne ovat verkostoituneita, oppivia ja osallistavia.
  • Ne luovat uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia.
  • Ne toimivat sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti vastuullisesti.

Tulevaisuuden työpaikat ja niiden verkostot kykenevät luomaan Suomeen uutta työtä ja työllisyyttä. Lue lisää Euroopan paras työelämä 2020

Mikä on meidän tavoitteemme?