Työhön paluun arki

Sujuva työhön paluu sairauspoissaolon jälkeen, uudelleensijoittumistilanteessa tai työkokeilun alkaessa vaatii riittävän ajoissa aloitettua suunnittelua ja valmistautumista kaikilta työyhteisön jäseniltä. Yhteiset toimintatavat tilanteen tullessa eteen työyhteisössä helpottavat poissaolleen työntekijän työssä jaksamista ja työhön paluuta.

Esimiehen ja työyhteisön valmistautuminen ja tuki ehkäisevät poissaolon pitkittymistä. Työhön paluuseen saa tukea uudelleensijoitus- tai työkokeilutilanteessa työterveyshuollosta ja työkykykoordinaattorilta.

Tutustu tästä linkistä Mitä tapahtuu sairauspoissaolon aikana

Onnistunut työhön paluu

Työntekijä EsimiesTyöyhteisö
Ota vastuu paluusi onnistumisestaPidä yhteyttäVältä arvostelua
KeskusteleKannusta ja tueKeskustele
Vaikuta työsi sisältöön
ja kehittämiseen
Kuuntele muutostarpeitaAuta
Ole kohtuullinen itsellesi ja työyhteisöllesiOta rohkeasti asioita esiinTue

Poissaolon alkaessa sovi esimiehesi kanssa

 •  tiedottamisesta työyhteisölle.
 • yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, kuten tarvitsetko työterveyshuollosta apua, jos toipuminen ei edisty.

Poissaolon aikana työntekijä ja esimies

 • pitävät yhteyttä, jotta yhteys työhön säilyy.
 • keskustelevat työhönpaluunsuunnitelmista.
 • voivat sopia esimerkiksi koulutukseen osallistumisesta, jos työkyky sen sallii ja toipuminen ei hidastu.

Ennen paluuta työntekijä ja esimies

 • tekevät yhdessä käytännön valmisteluja työyhteisössä, kun työhön paluu on tarkemmin tiedossa.
 • ovat yhteydessä työterveyshuoltoon omaan vastuunhoitajaan pitkän poissaolon aikana tai sen loppuessa turvallisen työhönpaluun varmistaseksi.
 • selvittävät, onko tarvetta selvittää  työkykyä ja tarvitaanko muutoksia esimerkiksi työtehtäviin työkyvyn tukemiseksi. Tarvittaessa järjestetään työterveysneuvottelu.

Työhön palatessa työntekijää tukee

 • työhön paluu on suunniteltu ja työyhteisö toivottaa hänet tervetulleeksi takaisin.
 • työyhteisön myönteinen asenne ja ymmärrys työhön palaajaa.
 • järjestetään aikaa palata rutiineihin ja tuetaan mahdollisesti ylimääräisin tauoin tai lyhyemmällä työajalla.
 • esimies on läsnä, kun paluu tapahtuu konkreettisesti.

Työssä ollessa työntekijä ja esimies

 • seuraavat työhön paluuta, jotta muutoksia voidaan tarpeen tullen tehdä.