Kriisi työyhteisössä – toimintaohje

Toimintaohjeessa neuvotaan, miten voi ennakolta valmistautua ja mitä sitten teet, kun työyksikössäsi tapahtuu jotain tavanomaisesta poikkeavaa, traumaattista mm. työntekijän/potilaan menehtyminen, väkivalta tai sen vakava uhka.

Lataathan ohjeen ja tulosta se näkyvälle paikalle työyhteisössäsi Esimiehen tehtävät kriisitilanteissa ohje

Tärkeintä on keskustella mahdollisimman pikaisesti yhdessä tapahtuneesta ja sopia jatkotoimenpiteistä. Esihenkilö on virka-aikana yhteydessä työterveyshuollon Hoitajapalveluun, puh. 010 312 036 tai etenee verkkoajanvarauksen kautta hoidon tarpeen arvioon.

Keskusteluun kannattaa rohkaista kaikkia asianosaisia osallistumaan, mutta ketään ei voi siihen pakottaa!

Arvioi työntekijöiden kanssa yhdessä varsinaisen debriefing-istunnon tarpeellisuus.

➢ Tarpeeseen vaikuttavat mm. tapahtuman vakavuus, yllätyksellisyys, henkilökunnan reaktioiden voimakkuus ja henkilökunnan toiveet jatkokeskustelusta.
➢ Debriefing-istunnon järjestämistä tai neuvoja varten ota yhteyttä työterveyshuollon Hoitajapalveluun, puh. 010 312 036
➢ Debriefing-istunto järjestetään 1-3 vuorokauden sisällä tapahtuneesta (maksimissaan 1 viikon sisällä).