Testaa terveytesi Hyviksen sivuilla Täältä löydät testejä, joiden avulla voit arvioida omia terveystottumuksiasi ja tottumustesi vaikutuksia omaan tai perheesi terveyteen ja hyvinv​ointiin.

TTL:n Työn imu -testi Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Tervetuloa!

Testaa oletko riskipelaaja? Riskipelaaminen on runsasta pelaamista. Se sijoittuu viihdepelaamisen ja ongelmapelaamisen välimaastoon. Kun omat pelirajat ylittyvät usein tai pelaamisesta seuraa edes joitain kielteisiä seurauksia, riski syvemmän ongelman kehittymiseen on selvästi olemassa. Lyhyt kysely voi auttaa sinua arvioimaan pelikäyttäytymistäsi ja muutoshalukkuuttasi.

TyhyverkostoX-hankkeen Kroppa ja Nuppi -osahankkeessa tuotettu Nyt kroppa ja nuppi kuntoon-verkkosivusto tukee elämäntapamuutoksen toteuttamista pienin askelin. Sivustolta löytyy harjoituksia, testejä ja kuntolaskuri, joilla on helppo lähteä muutoksessa liikkeelle.

Käytätkö alkoholia kohtuullisesti vai ehkä liikaa? Vastaamalla AUDIT-testin kysymyksiin saa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista. Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa tilannettasi. Testin kysymykset koskevat viimeksi kulunutta vuoden jaksoa.

Painoindeksi BMI

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on mittaluku, jolla painoa arvioidaan pituuden ja painon suhteena ja se ilmoittaa painon suhteen pituuden neliöön (kg/m2). Painoindeksi voidaan laskea jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Se on käytetyin ja käyttökelpoisin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden osoitin.

DM -riskipisteet

Tyypin 2 (aikuistyypin) diabetes on vakava ja perinnöllinen sairaus, jonka puhkeamiseen elintavat vaikuttavat merkittävästi. Liikapaino, etenkin vyötärölihavuus, vähäinen liikunta, väärät ruokatottumukset ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä.