Sairaan ja toipilaan lapsen hoitopalvelu on tarkoitettu tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetuille vanhemmille, kun perheessä oleva alle 12-vuotias tai vammainen lapsi on sairas tai toipilas (KVTES 9§ 1mom). Tilaamalla palvelun vakuutat, että sinä tai toinen vanhempi ette ole hoitamassa sairasta lasta. Hoitopalvelu on veroton etuus ja täysin vapaaehtoinen.

Koronatilanteen vuoksi Mehiläisen Karhunpoikapalvelun ohjeistus on

 • Mikäli lapsella tai muulla perheenjäsenellä on hengitystieoireita, hoitaja voi tulla vasta kun lapsi on saanut negatiivisen tuloksen korona-testistä.
 • Tilanne keskustellaan kuitenkin puhelimitse yksilöllisesti arvioiden, kun hoitajaa tilataan. Esimerkiksi jos jonkun perheenjäsenen tulos on todettu negatiiviseksi, ei välttämättä tarvita muiden testaamista samojen oireiden perusteella.
 • Mikäli lapsi on karanteenissa, mutta oireeton, voi hoitaja tulla normaalisti huomioiden sen hetkisen suojavarusteohjeistuksen.

Muuta huomioitavaa

 • Sovi esimiehen kanssa palvelun käytöstä, koska palvelun maksaa oma yksikkösi.
 • Tutustu ohjeisiin huolellisesti. Sitoudut noudattamaan ohjeita, kun tilaat palvelun.
 • Voit käyttää hoitopalvelua enintään neljän päivän ajan lapsen sairautta kohden ja enintään 12 päivää vuodessa.
 • Lastenhoitajan minimitilausaika on 4 tuntia.
 • Palvelu on käytössä työaikoinasi arkipäivisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
 • Peruutus on tehtävä edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. Jos et peru, ja et tarvitsekaan palvelua, maksat hoitajan itse.
 • Kilpailutettu palveluntuottaja on Kotipalvelu Mehiläisen Karhunpoikapalvelu.

Palvelun tilaaminen 

Perhe voi tilata hoitajan soittamalla Kotipalvelu Mehiläisen palvelunumeroon puh 040 125 5887, jossa asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti klo 06.00 – 23.00, vuoden jokaisena päivänä.

Lue myös tämä ohje Sairaanlapsen hoitopalvelu 2021

Kun soitat, kerro

 • lapsen arvioitu hoitoaika, max 4 päivää,
 • lapsen perussairaudet, allergiat ja lääkitykset ja muut tarvittavat tiedot,
 • omat yhteystietosi ja työpaikan henkilönumerosi,
 • työnantajasi nimi, vastuuyksikkösi nimi ja 9 -numeroinen kustannuspaikkanumero,
 • puhelinnumero, josta sinut tavoittaa työpäivän aikana sekä
 • muut asiat, jotka toivot lastenhoitajan huomioivan vuoronsa aikana.

Muistilista

 • Sairaan lapsen hoito tapahtuu kotonasi.
 • Palvelu koskee ainoastaan sairasta lasta, perheen muut lapset eivät kuulu hoito­palvelun piiriin.
 • Palvelu sisältää lapsen hoidon ja siihen liittyvät toimet: lapsen iän mukaisen ravit­se­misen, pukemisen, pesemisen, levon tarpeesta huolehtimisen, lääkkeen annon vanhempien oh­jeiden mukaan, iän ja voinnin mukaisen seuranpidon, voinnin seurannan (esim. lämmön mittaus) sekä yhteydenpidon vanhempiin sopimuksen mukaan.
 • Palvelu ei sisällä kodinhoitotöitä. Hoitaja huolehtii, että koti on siinä kunnossa kuin se oli vanhempien lähtiessä töihin.

Yleistä palvelusta

Hoitajat ovat pätevyydeltään joko sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneita tai heillä on muutoin käytännön kokemuksella hankittu osaaminen lastenhoidossa.

Hoitajat on haastateltu henkilökohtaisesti. Jokainen on esittänyt rikosrekisteriotteensa. Palveluntuottaja on soittanut suositukset edellisiltä työnantajilta.

Peruuttamatta jätetyistä tilauksista laskutetaan neljän tunnin hoitoveloitus, joka veloitetaan suoraan tilauksen tehneeltä työntekijältä.

Lasku palvelun käytöstä ohjautuu työntekijän henkilönumeron mukaisesti hänen omaan työyksikköönsä laskujen tarkastajalle, joka tarkastettuaan toimittaa laskun hyväksyjälle.