Pohdi omaa elämääsi eri työkykytalon kerrosten mukaan ja mieti, mitkä asiat ovat elämässäsi hyvin ja miksi ? Missä asioissa on omalla kohdallasi parantamisen varaa ja mitä voisit sen eteen itse tehdä ?

4. krs
Työ

Työolot

Sisältö ja vaatimukset

Yhteisö ja organisaatio

Esimiestyö ja johtaminen

Työn kerros on neljäntenä ja se on moniulotteinen, vaikeasti hahmottuva ja mitattava kokonaisuus. Keskeiseksi työkykyyn vaikuttavaksi tekijäksi nousee työn hallinta, jolla usein tarkoitetaan työntekijällä olevaa mahdollisuutta vaikuttaa toimintatapoihin, työolosuhteisiin, työn suunnitteluun ja toteutukseen.

3. krs
Arvot

Asenteet

Motivaatio

Arvot, asenne ja motivaatio sisältyvät kolmanteen kerrokseen, jossa on tärkeää työn ja omien voimavarojen tasapaino sekä työn ja muun elämän välinen suhde.

2. krs
Ammatillinen osaaminen

Toinen kerros on ammattitaidon ja osaamisen kerros, jossa on tärkeää osaamisen jatkuva päivittäminen.

1. krs
Terveys

Toimintakyky

Alimman kerroksen muodostaa terveys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky), joka luo pohjan työkyvylle.