Työkyky on meidän jokaisen tärkeä ominaisuus. Herkästi ajatellaan, että työkyvystä huolehtiminen olisi vain työnantajan vastuulla. Työkyky on monen eri tekijän summa.  Terveydentilan ja osaamisen lisäksi siihen vaikuttaa motivaatio, johtaminen ja työpaikan ilmapiiri. Muutoksesta selviäminen on helpompaa, kun työkyky ja osaaminen ovat kunnossa.

»

 

 

Selkeät tavoitteet

Riittävä perehdytys

Tarvittavat resurssit

Selkeät töiden järjestelyt

Rakentava palaute

Selvitän esimieheni kanssa oman työni tavoitteet.

Hankin tarvittaessa tukea työni suunnitteluun, organisoimiseen ja toteutukseen.

Kerron työhön liittyvät tarpeet esimiehelleni (riittävä aika, välineet, työrauha ja muut resurssit).

Selvitän esimieheni kanssa oman työprosessini.

Pyydän esimieheltä palautetta työstäni.