Tutustu yhtymän työväkivallan hallinta -ohjeisiin ja noudata niitä. Osallistu työnantajan järjestämään koulutukseen ja harjoittele ennakolta toimimista vaaratilanteissa. Mikäli annetut ohjeet eivät toimi käytännössä, kerro siitä työnantajalle.

Varmista, että tunnet työpaikan mahdolliset hälytysjärjestelmät ja että osaat käyttää niitä. Ilmoita työnantajalle, jos huomaat puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa.

Kerro työnantajallesi työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ja raportoi väkivaltatilanteet HaiPro -järjestelmässä. Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein ja millaisia väkivaltatilanteita työpaikalla tapahtuu. Tiedon perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäistään vastaavat tapaukset ennalta.

Tutustu yhtymän työväkivallan hallinta -ohjeisiin ja noudata niitä. Osallistu työnantajan järjestämään koulutukseen ja harjoittele ennakolta toimimista vaaratilanteissa. Mikäli annetut ohjeet eivät toimi käytännössä, kerro siitä työnantajalle.

Varmista, että tunnet työpaikan mahdolliset hälytysjärjestelmät ja että osaat käyttää niitä. Ilmoita työnantajalle, jos huomaat puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa.

Kerro työnantajallesi työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ja raportoi väkivaltatilanteet HaiPro -järjestelmässä. Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein ja millaisia väkivaltatilanteita työpaikalla tapahtuu. Tiedon perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäistään vastaavat tapaukset ennalta.