Tavoite on, että työntekijät käyttävät enemmän kestävän liikkumisen tapoja, samalla tukien hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa käytetään seuraavia kokeilun keinoja:

 • Työpäivän aikaisen liikkumisen lisääminen ja sujuvoittaminen Lahden keskusta-alueella yhteiskäyttöisillä kaupunkisähköpyörillä (Mankelit) sekä sähkölaudoilla. Lisäksi testataan sähköpyörien käyttöä kotihoitopalvelussa.
 • Kestävän työmatkaliikkumisen edistäminen joukkoliikenteen työsuhdematkalipuilla sekä työsuhde(sähkö)pyörillä.
 • Viestinnälliset keinot, kuten tuuppaus edistävät käyttäytymisen muutokseen ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin siirtymiseksi. Tähän liittyy myös pyöräpysäköintien ja sosiaalitilojen riittävyyden selvitys Lahden keskusta-alueen toimipaikoilla, jotka ovat mukana kokeilun piloteissa.

Sisältö

Tutkimusperusteisesti tuupataan henkilökuntaa ympäristöystävällisiin kulkutapavalintoihin vaikuttaen tiedolla, ohjauksella ja eri viestinnän tavoin kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen työmatkoilla.

 • Kokeilut ja pilotit (sähkö)pyörien, sähköpotkulautojen, joukkoliikennelippujen käytön edistämiselle ja kokeilujen jälkeen suunnitelma skaalaukselle koko henkilöstölle.
 • Henkilökunnan osallistuminen ja osallisuus suunniteltaviin kävely- ja pyöräilyvaihtoehtoihin, suihku- ja sosiaalitilojen suunnitteluun, pyöräpysäköinti- ja säilytystilojen suunnitteluun.
 • Tietoa liikkumisesta ja pilottien arviointia kerätään henkilökunnalta mm. kyselyiden ja haastatteluiden avulla tapahtumapäivien sekä pilottiryhmien yhteydessä.

Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla hankkeen tuloksena

 • Päijät-Soten liikkumiskulttuuri on ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja kohtaan arvostava ja myönteinen.
 • Alku- ja loppukartoitukset kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennetyömatkoista ja muutoksista.
 • Loppuraportti hankkeen kokeiluista ja tuloksista sisältäen lyhyet kuvaukset tulosten hyödynnettävyydestä ja monistettavuudesta muille vastaaville hankkeille.
 • Päijät-Soten leasing -sähköpyörien käyttöohjeet ja seuranta sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille; pyöräpysäköinnin ja pukeutumistilojen järjestämisen tarkistuslista sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Työsuhdepyörien ja kaupunkisähköpyörien käytön hyvät käytännöt sosiaali- ja terveyspalveluissa; Työsuhdepyöräilyä ja/tai työsuhdejoukkoliikennelipun piloteista kerätty ja raportoitu onnistumiset, mahdollisuudet ja epäkohdat.
 • Suunnitelma oikeasta määrästä oikeanlaisia pyöräpysäköintipaikkoja oikeissa paikoissa hyvinvointialueen Lahden keskusta-alueelle määritellyissä toimipisteissä (Jalmari, Päijät-Hämeen keskussairaala, Linjakatu toimipiste, Perheneuvola).
 • Suunnitelma kokeilujen jälkeen skaalaukselle vuodelle 2023 ja viestinnän ja osallistumisen toimenpiteiden arviointi ja vaikuttavuuden raportointi sekä hyödyntäminen skaalauksessa.

Yhteistyössä: Päijät-Sote, LAB-Ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Lahden kaupunki

 Lisätietoa: Kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen ja projektivastaava Minna Aho. (etunimi.sukunimi@paijatha.fi)