Milloin työterveyshuollon työkykykoordinaattorille?

 • Työntekijän työkyvyssä on ongelmia, joita ei saada ratkaistua esimiehen kanssa (työkykykeskustelu pidetty)
 • Työntekijä palaa työhön pitkältä sairauspoissaololta.

Miten ?

 • Esimiehen tai työntekijän pyynnöstä oman työterveyshoitajan kautta
 • Lähettämällä työkykykeskustelulomake
 • Sähköisen terveyskyselyn tulosten kautta

Mitä?

 • Tukea työkykyongelmiin
 • Ennaltaehkäisyä alkaviin työkykyongelmiin
 • Työurakeskustelu ajanvarauksella, jossa tehdään työkykytilanteen kartoitus
 • Etsitään uusia ratkaisuja / urapolkuja
 • Kartoitetaan eri tukimuotoja
 • Yhteistyössä asetetaan tavoitteet ja tehdään jatkosuunnitelma

Lue lisää työterveyshuollon työkykykoordinaattorin palveluista.

Milloin työnantajan työkykykoordinaattorille? 

 • Työntekijän työkyky ei vastaa nykyistä tehtävää
 • Työntekijä on hakenut uutta työtä siinä onnistumatta
 • Työkykyongelmaan ei löydy ratkaisua työntekijän, esimiehen ja toimialajohdon kanssa työterveyshuollon tuella (työterveysneuvottelu pidetty)
 • Työkyvylle soveltuvaa työtehtävää ei löydy omalta toimialalta/tulosalueelta.
 • Työkokeilu tai uudelleenkoulutus Kevan tuella on ajankohtainen.
 • Kun tehdyistä tukitoimista huolimatta, työsuhteen päättämisen harkinta voi olla ajankohtaista.

Miten ?

 • Toimitetaan muistiot ja muut asiaa koskevat asiakirjat työkykykoordinaattorille työntekijän kanssa sopimalla
 • Esimies tekee työntekijän työkyvyn historiasta muistion, mitä on tehty aiemmin.
 • Yhteydenpitoa sähköpostitse/puhelimitse/neuvotteluita

Mitä?

 • Työuraselvittelyä verkostoyhteistyöllä, etsitään yhteistyössä uusia ratkaisuja / urapolkuja
 • Yhteistyössä asetetaan tavoitteet uutta työuraa varten

Työkykykoordinaattorit tukevat myös esimiestä

 • auttavat työterveysneuvotteluun valmistautumisessa
 • auttavat esimiehiä selvittämään uudelleensijoittamismahdollisuuksia
 • kartoittavat kokonaistilannetta. Mitä on tehty? Mitä voisi vielä tehdä? Mitä tehdään jatkossa?
 • tukevat Kevan ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä toimenpiteissä esimerkiksi työkokeilupaikan etsimisessä
 • seuraavat esimiesten kanssa uudelleensijoittumisen onnistumista

työkykykoordinaattori Soile Sauranen @posti etunimi.sukunimi@paijatha.fi