Fyysinen hyvinvointini

»

Ravinto

Liikunta

Lepo

Uni

Miten keho voi? Syönkö terveellisesti suositusten mukaan? Harrastanko riittävästi liikuntaa? Lepäänkö ja rentoudun riittävästi? Nukunko riittävän paljon ja hyvin?

Unesta ja palatumisesta voit lukea lisää Työterveyslaitoksen sivuilta.

Katso vinkkejä parempaan uneen tästä linkistä.

Lue lisää liikunnan vaikutuksista UKK-instituutin sivuilta tai terveyskirjastosta.

Lue lisää terveellisestä ruokavaliosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolta.

Henkinen hyvinvointini

»

Palautuminen

Kehittyminen

Elämänhallinta

Tasapaino

Palaudunko stressistä ja virkistäydyn sekä puran tarvittaessa tunnekuormaani? Olenko utelias ja toteutan itseäni? Opinko uutta? Harrastanko itseäni kiinnostavia asioita? Onko tasapaino kunnossa elämän eri osa-alueiden välillä (työ, perhe ja harrastukset) Elänkö arvojeni mukaista elämää?

Sosiaalinen hyvinvointini

»

Sosiaalinen

Yhteisöllisyys

Pidänkö huolta ihmissuhteistani (parisuhde tai muu tärkeä ihmisuhde, perhe ja muut yhteisöt)? Osallsitunko yhteisten asioiden hoitamiseen ja saan siitä itselleni merkittävyyden tunnetta? Millainen on ihmissuhdeverkostoni?