Matka kohti hyvää työkykyä -hanke on alkanut vuoden 2019 alusta ja se kestää aina vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on saanut kehittämishankeavustuksen KKI -Ohjelmalta. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä koko yhtymän tasolla, mutta myös pienempiä yksikkökohtaisia toimenpiteitä. Yksiköt, joissa toimenpiteitä toteutetaan valikoituvat työterveyshuollon terveyskyselyn, työhyvinvointikyselyn ja kuntotestirekka -tulosten perusteella. Yksikkökohtaiset projektit voivat sisältää esimerkiksi ryhmävalmennusta tai erilaisia fyysistä hyvinvointia ja palautumista käsitteleviä työpajoja. Hankkeen tavoitteena on edistää työkykyongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja mm. kehittää ryhmätoimintaa, ohjautumista omatoimiseen liikunnan harrastamiseen sekä kokeilla uusia liikunnan edistämisen palveluja.

Lue lisää tavoitteista ja toimenpiteistä Matka kohti hyvää työkykyä – hankkeen esittely

Lisätietoa:

Ahti Romo

ahti.romo@phhyky.fi

puh. 040 5544 647