Matka kohti hyvää työkykyä -hanke on alkanut vuoden 2019 alusta ja se kestää aina vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää yhtymän henkilöstön fyysistä työkykyä, liikunta-aktiivisuutta, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia sekä työstä palautumista. Hanke on saanut kehittämishanke avustusta KKI -Ohjelmalta (nykyään Liikkuva aikuinen -ohjelma) vuodelle 2019. Vuodelle 2020 on haettu Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun ry:n kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon, henkilökuntayhdistyksen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Toimenpiteitä kohdennetaan niille työyksiköille, joissa on haasteita fyysisen työkyvyn ja työstä palautumisen kanssa. Yksikkökohtaiset projektit voivat sisältää esimerkiksi ryhmävalmennusta tai erilaisia fyysistä hyvinvointia ja palautumista käsitteleviä luentoja ja työpajoja sekä työpaikan terveyden edistämisen suunnitelman tekoa. Henkilöstölle järjestetään myös vuosittaisia kuntomittauksia ja ennaltaehkäiseviä ryhmiä ja valmennusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Hankkeessa on tuotettu yhtymän omat taukoliikuntavideot sekä liikuntakampanjoita, joita mikä vain yhtymän työyhteisö voi ottaa käyttöönsä.

Lue tarkemmin hankkeen toimenpiteistä alasivuilta.

Vuoden 2020 toimenpidesuunnitelma MKHT -hanke_2019-2020

Lisätietoa:

Ahti Romo

ahti.romo@phhyky.fi

puh. 040 5544 647