Matka kohti hyvää työkykyä -hanke on toteutetaan vuosina 2019-2021. Hankkeessa edistetään yhtymän henkilöstön fyysistä työkykyä, liikunta-aktiivisuutta, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia sekä työstä palautumista. Hanke on saanut kehittämishanke avustusta KKI -Ohjelmalta (nykyään Liikkuva aikuinen -ohjelma) vuodelle 2019. Vuosille 2020 ja -21 saatiin Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun ry:n kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon, henkilökuntayhdistyksen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Toimenpiteitä kohdennetaan niille työyksiköille, joissa on haasteita fyysisen työkyvyn ja työstä palautumisen kanssa. Yksikkökohtaiset projektit voivat sisältää esimerkiksi ryhmävalmennusta tai erilaisia fyysistä hyvinvointia ja palautumista käsitteleviä luentoja ja työpajoja sekä työpaikan terveyden edistämisen suunnitelman tekoa. Henkilöstölle järjestetään myös vuosittaisia kuntomittauksia ja ennaltaehkäiseviä ryhmiä ja valmennusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Hankkeessa on tuotettu yhtymän omat taukoliikuntavideot sekä liikuntakampanjoita, joita mikä vain yhtymän työyhteisö voi ottaa käyttöönsä.

Lue tarkemmin hankkeen toimenpiteistä alasivuilta.

Lisätietoa:

2.8.2021 alkaen Helena Kämäräinen, helena.kamarainen@phhyky.fi, 040 5544647